Fair play pro výuku angličtiny

Angličtina nás baví a živí. Vysvětlíme si, jak spolupráce probíhá a stanovíme si pár pravidel, které pomáhají udržet frekvenci výuky a tedy pokrok klienta a v neposlední řadě rovnost ve vztahu učitel-klient.

 

Jak je to s rušením hodin?

Fair play v praxi. Pokud hovořím o rovnosti učitele a klienta, pravidla rušení hodin jsou pro obě strany stejná, jak pro klienta, tak pro učitele. Hlavním milníkem pro rušení hodin je půlnoc (00:00).

Včasné zrušení hodiny (do půlnoci)

Pokud jedna ze stran nemůže realizovat výuku v dohodnutém termínu a oznámí to formou sms nebo e-mailem druhé straně do půlnoci, jedná se o včasné zrušení hodiny a obě strany se dohodnou na náhradním termínu realizace výuky. Například se mi v úterý večer udělá špatně a ve 22:00 téhož dne pošlu učiteli SMS, že nemohu mít ve středu plánovanou hodinu, dohodneme se s učitelem na náhradním termínu.

Pozdní zrušení hodiny (po půlnoci)

Pokud klient zruší výuku po půlnoci, tedy kdykoliv v den realizace plánované výuky, jedná se o pozdní zrušení hodiny a tato hodina je považována za realizovanou a bude účtována.
Pokud učitel zruší výuku po půlnoci, tedy kdykoliv v den realizace plánované výuky, jedná se o pozdní zrušení hodiny, která samozřejmě nebude účtována a s klientem je sjednán náhradní termín hodiny zdarma.

 

Jak probíhá výuka?

 1. klient nás kontaktuje a sdělí nám své potřeby:
  • aktuální úroveň angličtiny
  • předpokládané místo, čas a frekvenci výuky
  • osobní cíle výuky
 2. dle potřeb klienta zvolíme vhodného kolegu
 3. kolega se dohodne s klientem na zkušební hodině zdarma, kde:
  • si učitel a klient upřesní detaily týkající se výuky
  • učitel představí pravidla spolupráce a >> systém rušení hodin
  • učitel předvede klientovi svůj učební styl
  • učitel zaznamená realizovanou výuku a podklady pro uzavření smlouvy
 4. při dohodě obou stran je na klientův e-mail poslán návrh smlouvy
 5. klient návrh zkontroluje, přečte si ho a pošle souhlas či připomínky
 6. schválená smlouva oběma stranami je poslána klientovi na e-mail případně poštou
 7. výuka je realizována dle uzavřené smlouvy
 8. každý měsíc obdrží klient na e-mail fakturu za výuku angličtiny (není-li sjednáno jinak)
  • faktura je vystavena za aktuální měsíc (např. lednová výuka je fakturována tentýž měsíc, tedy v lednu)
  • faktura má splatnost 14 dní
  • faktura je hrazena bezhotovostně na bankovní účet
  • k faktuře je pro úplnost přiložen přehled hodin
 9. náměty a připomínky k realizaci výuky řeší klienti s Radkem Smudou osobně,
  případně přes telefon +420 604 267 389 či e-mail info@englishteacher.cz
 10. pro ukončení výuky má každá strana 30 dní výpovědní lhůtu, případně lze spolupráci ukončit dohodou

 

Angličtina v Praze

Praha

T: +420 604267389
E: info@englishteacher.cz
A: Dvorecká 534/5
    Praha 4 - Podolí
>> kontakty

Proč se učit s námi?

 • 9 let praxe ve výuce angličtiny
 • studium v Anglii
 • individuální výuka angličtiny
 • časová flexibilita
 • výuka angličtiny v celé Praze
 • přizpůsobení stylu výuky
 • dochvilnost
 • rozumné ceny
 • učení angličtiny nás baví
 • výborné reference
 • využíváme internet a multimédia
 • více v osobních profilech