Angličtinu rodilého mluvčího má Jitka Schieff

Narodila jsem se v Čechách, ale většinu svého života jsem žila v Austráli a Anglii.

Angličtina je má druhá rodná řeč

Aktivní angličtina se postupně stala mým druhým rodným jazykem, během let bych spíše řekla “prvním”. S nově získanou řečí jsem též adoptovala anglickou a americkou kulturu - tradice, historii, zvyky a společenské uspořádání. Pohybovala jsem se především ve sférách byznysu, manažmentu, obchodu a školení konzultantů.

Výuka angličtiny mě baví

V Praze se setkávám s úžasnými lidmi, kterým s potěšením předávám své jazykové znalosti a zkušenosti. Dále věřím, že výuka by měla přinášet radost a zábavu tak, abychom si snadno zapamatovali a vybavili naučenou látku. S klienty na konverzaci se zabýváme širokou škálou témat dle jejich zájmů a potřeb. Nyní učím angličtinu v Praze již šestým rokem.

I was born in the Czech Republic, but most of my life I lived in Australia and the U.K.

English is my "mother tongue"

English became my second language, and with passing time I could say - my first language. With my new adopted language, I submerged myself fully into the culture, history, tradition and social behavior of most of the English speaking countries. I worked mostly in the area of business, management, sales and training.

Teaching should be fun

I enjoy teaching English to my clients and I am greatly motivated by seeing their advancement. I also believe, the teaching should be enjoyable and fun, in order to remember and recall learned material easily. With conversation clients we cover wide range of topics, depending on their interests and needs. As for time; this is my 6th year of being an English teacher.

 

Angličtina v Praze

Praha

T: +420 604267389
E: info@englishteacher.cz
A: Dvorecká 534/5
    Praha 4 - Podolí
>> kontakty

Jitka Schieff - rodilá mluvčí Praha