Archiv štítků: slovní zásoba

Nepravidelná slovesa patří k základní znalosti anglického jazyka a navíc obohacují slovní zásobu. Proto jsem vytvořil tento seznam nepravidelných sloves v angličtině. Je vhodný pro začátečníky až mírně pokročilé. Jeho výhodou je uspořádání do skupin podle počtu tvarů a také podle způsobu tvoření tvarů. Slovesa se stejným způsobem tvoření tvarů jsou seskupena u sebe a mají stejnou barvu. Dále seznam obsahuje výslovnost a legendu, která vysvětlí jeho strukturu. Seznam je možné si prohlédnout na obrázcích, či stáhnout a vytisknout v PDF.

1/1